Adobe Reader 11.0.23

Adobe Reader 11.0.23

Adobe Systems Inc. – 36,1MB – Freeware – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 3772 phiếu

Nhận được từ Adobe Systems Inc.

image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Phần mềm Adobe Reader là tiêu chuẩn toàn cầu để chia sẻ tài liệu điện tử. Đó là trình xem PDF tập tin duy nhất mà có thể mở và tương tác với tất cả các tài liệu PDF. Sử dụng Adobe Reader để xem, tìm kiếm, ký tên điện tử, kiểm chứng, in, và cộng tác trên Adobe PDF tập tin.

Tổng quan

Adobe Reader là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Adobe Systems Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 48.098 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Reader là 11.0.23, phát hành vào ngày 17/11/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/09/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 11.0.23, được sử dụng bởi 17 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Reader đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux. Tải về tập tin có kích thước 36,1MB.

Người sử dụng của Adobe Reader đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Reader!

Cài đặt

người sử dụng 48.098 UpdateStar có Adobe Reader cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại